Siirry sisältöön

Materiaalitori on kohtaamispaikka jätehuoltoa tarvitseville ja jätehuollon palveluita tarjoaville yrityksille.

Jätteen haltijat – yritykset ja organisaatiot

Materiaalitorilla on tarjolla jätehuoltopalveluita, jotka auttavat yrityksiä ja organisaatioita hoitamaan jätteidensä käsittelyn tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, oli tarve sitten jätteiden kuljetukselle, lajittelulle, kierrätykselle tai loppusijoitukselle.

Materiaalitorilla yritys voi kilpailuttaa helposti jätehuoltonsa ja etsiä palvelua markkinaehtoisten toimijoiden joukosta.

Kunnalta voi pyytää jätehuoltopalvelua toissijaisena palveluna (TSV-palvelua), jos markkinaehtoista palvelua ei ole saatavilla. Palvelun puute pitää osoittaa tekemällä ensin jätehuoltopalvelun tarpeesta ilmoitus Materiaalitorille. Jätteen haltija voi hylätä yrityksen tekemän jätehuoltopalvelutarjouksen, jos se on kohtuuton.

Materiaalitori helpottaa yrityksiä löytämään tarvitsemiaan jätehuoltopalveluita. Toimiva jätehuolto auttaa yrityksiä välttämään turhia kustannuksia ja tehostamaan toimintaansa, samalla kun ympäristö hyötyy jätteiden käsittelyn vähentämiseen ja kierrätyksen lisäämiseen tähtäävistä toimista.


Jätealan palveluita tarjoavat toimijat

Jätehuoltoalan toimijat voivat hyödyntää Materiaalitoria tarjoamalla palveluitaan alustalla. Tämä auttaa heitä tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita, laajentamaan markkina-aluettaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Materiaalitori myös helpottaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja edistää alan kestävää kehitystä.

Materiaalitori auttaa jätealan valvonnassa

Materiaalitori lisää jätealan näkyvyyttä. Se tarjoaa myös viranomaisille hyvän työkalun, jonka avulla ne voivat selvittää, toimivatko kunnalliset jätehuoltolaitokset tai yritykset jätehuoltopalvelujen hankinnassa jätelain mukaisesti.

Eräillä viranomaisilla on oikeus saada Materiaalitorista tietoja kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta lakiin perustuvien tehtäviensä hoitamiseksi. Tiedonsaantioikeus koskee palveluun liittyviä olennaisia tietoja, kuten sopimuksiin, vastaanotettuihin tarjouksiin ja niiden hylkäämisperusteisiin sekä palvelupyyntöihin liittyviä tietoja. Tiedot helpottavat kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun seurantaa. Tiedonsaantioikeus on kunnan jätehuoltoviranomaisella ja ympäristönsuojeluviranomaisella, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolla.

Lisätietoa

Materiaalitorin neuvonta

Materiaalitorin puhelinneuvonta tiistaisin 9–11 ja torstaisin 13–15.