Siirry sisältöön

Materiaalitori on avoin vaihdanta-alusta yritysten ylijäämämateriaaleille, jätteille ja sivuvirroille. Palvelu kannustaa yrityksiä tuomaan näkyviin hyödyntämättömät materiaalit, sillä niille voidaan löytää uusiokäyttöä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimuus on avain uusien ideoiden ja käyttömahdollisuuksien synnyttämiseen.

Uudelleenkäyttöön sopivat tuotteet

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan esineen, tuotteen tai materiaalin käyttöä uudelleen sen alkuperäisessä tai muussa tarkoituksessa ilman materiaalin muuntamista tai prosessointia uudeksi tuotteeksi. Esimerkiksi rakennusosa voidaan käyttää sellaisenaan uudessa kohteessa tai sitä tai sen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa.

Jätehierarkia määrittää jätehuollon painopisteet

Jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestys eli jätehierarkia on määritelty EU:n jätedirektiivissä. Ensisijaisesti tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy, toiseksi materiaalien uudelleenkäyttö ja kolmanneksi materiaalien kierrätys uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Jätteiden päätymistä energiahyödynnykseen tai loppusijoitukseen pidetään viimeisenä vaihtoehtona.

Kiertotaloudessa tavoitteena on materiaalin arvon säilyttäminen. Uudelleenkäyttö on kierrätystä tavoitellumpaa.

Materiaalitorilla uudelleenkäyttöön soveltuvia tuotteita voidaan tarjota ennen kuin niistä tulee jätettä, jolloin vastaanottaja ei tarvitse ympäristölupaa kyseisen tuotteen vastaanottamiseen.

Etsi kierrätyspalveluita ja ilmoita niistä

Materiaalitorilta löytyy monipuolinen valikoima kierrätyspalveluita, jotka auttavat yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja kustannuksiaan. Näitä palveluja voivat olla jätemateriaalien vastaanotto ja jalostus, kierrätysmateriaalien myynti ja ostaminen sekä sivuvirtojen hyödyntäminen tuotannossa.

Nämä palvelut ovat hyödyllisiä monenlaisille yrityksille:

  • Teollisuusyritykset voivat hyödyntää Materiaalitoria esimerkiksi löytääkseen uusia raaka-aineita tai tapoja hyödyntää sivuvirtojaan.
  • Rakennusalan yritykset voivat puolestaan löytää Materiaalitorin kautta rakennusosia uudelleenkäyttöön, kierrätysmateriaaleja raaka-aineeksi tai maamassoja.
  • Kierrätysteollisuus taas voi tarjota jätemateriaalien vastaanotto- ja jalostuspalveluita muille yrityksille sekä kierrätysraaka-aineita yritysten hyödynnettäväksi.
  • Pienet ja keskisuuret yritykset voivat löytää uusia raaka-aineita tai osia tuotantoonsa sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Materiaalitorin neuvonta

Materiaalitorin puhelinneuvonta tiistaisin 9–11 ja torstaisin 13–15.