Siirry sisältöön

Kunnallisten jätelaitosten antamaa toissijaiseen vastuuseen perustuvaa jätehuoltopalvelua (TSV-palvelu) valvovat kunnan jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Valvontaa suorittavilla henkilöillä on tiedonsaantioikeus Materiaalitorin kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun oleellisiin tietoihin, kuten sopimuksiin, vastaanotettuihin tarjouksiin ja niiden hylkäämisperusteisiin sekä palvelupyyntöihin liittyviin tietoihin.

Mikäli toimija epäilee, että TSV-palvelua on annettu perusteetta tai ilmoitukseen jätetty tarjous on hylätty väärin perustein, hän voi olla yhteydessä alueensa jätehuoltoa valvovaan viranomaiseen.

Viranomaisille tietoa valvontaan

Viranomaisella on pääsy Materiaalitorille vastuullaan olevien jätelaitosten TSV-sopimustietoihin, mukaan lukien TSV-pyynnöt, näiden perusteina olleet ilmoitukset, ilmoitusten saamat tarjoukset ja niiden hylkäysperusteet.

Viranomaiset voivat myös seurata vastuullaan olevien jätelaitosten antamaa TSV-palvelua ja alueellaan tehtävien ilmoitusten määrää Materiaalitorin Tilastot-välilehdellä.

Viranomainen, näin rekisteröidyt palveluun

Materiaalitorilla on valvoville viranomaisille oma valtuutuksensa ”Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun liittyvien tietojen katselu”. Rekisteröitymisen yhteydessä viranomainen valitsee jätelaitoksen/laitokset, joiden tietoihin hänellä on katseluoikeus. Materiaalitorin ylläpito tarkastaa valitut jätelaitokset.

ELY-keskusten (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) henkilöstö ei hae valtuuksia suoraan Suomi.fi-palvelun kautta, vaan ELY-organisaatiossa toimii ns. tunnistustiimi (tunnistus@ely-keskus.fi), jolle tulee laittaa pyyntö tarvittavista valtuuksista. Myös kunnissa valtuuttamiskäytännöt voivat poiketa ohjeessa esitetystä.

Tilastoja kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta

Tarkastele tietoja kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta Materiaalitorin kautta tehdyistä sopimuksista.

Tarkastele tietoja Materiaalitorin käyttövelvoitteen ulkopuolelle jäävästä kunnan toissijaisesta palvelusta. Tiedot täydentyvät vuosittain