Siirry sisältöön

Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan. Materiaalitorin ylläpidosta vastaa Motiva ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Materiaalitori on avoin markkina- ja kohtauspaikka yrityksille

Materiaalitoripalvelun avulla voi etsiä ja ilmoittaa erilaisia materiaaleja hyödynnettäväksi. Materiaalitori tuo yhteen kierrätysmateriaaleja tarvitsevat ja niitä tarjoavat yritykset. Lisäksi siellä voi etsiä ja kilpailuttaa jätehuoltopalveluita sekä hakea kunnan toissijaista palvelua tarvittaessa. Materiaalitorilla kiertotalouden toimijat voivat myös tarjota asiantuntijapalveluitaan ja osaamistaan.

Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta ja edistää kierrätysmateriaalien hyödyntämistä sekä yritysten ja asiantuntijoiden kohtaamista!

Yritysten toiminnassa voi syntyä erilaisia sivu- tai jätevirtoja, joille sillä itsellään ei ole käyttöä, mutta jotka voivat olla arvokkaita raaka-aineita toiselle toimijalle. Näitä materiaaleja voidaan uudelleenkäyttää tai hyödyntää raaka-aineina uusien tuotteiden valmistuksessa tai energiana.

Materiaalivirtojen näkyväksi tekeminen ja yritysten materiaalien vaihdanta voi merkittävästi vaikuttaa yritysten tulokseen ja uusien tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Uusia tuotteita ja liikeideoita syntyy, kun materiaalien saatavuus ja sijainti tehdään näkyväksi.

Hae tai kilpailuta jätehuoltoon liittyviä palveluita

Materiaalitorilla voi kilpailuttaa jätehuoltopalvelut ja pyytää kunnan toissijaista palvelua, jos markkinaehtoista palvelua ei ole saatavilla. Materiaalitori tuo läpinäkyvyyttä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun käyttöön ja sen edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen. Jätelaki velvoittaa Materiaalitorin käyttöön jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta.

Materiaalitorin käyttö

Materiaalitorilla voivat asioida kaikki organisaatiot, joilla on y-tunnus ja jotka tuottavat tai hyödyntävät jätteitä tai sivuvirtoja tai tarjoavat näihin liittyviä palveluja. Lisäksi palvelua voivat käyttää eräät viranomaiset lainmukaisten tehtäviensä hoitoon. Palvelu ei ole tässä vaiheessa tarkoitettu yksityishenkilöille. Yksityishenkilöt voivat kuitenkin ilman palveluun kirjautumista selata Materiaalitorin ilmoituksia ja muuta tietosisältöä.

Organisaatiotasi voi kiinnostaa Materiaalitorilla asiointi, mikäli:

  1. toiminnassasi syntyy jätteitä tai sivuvirtoja hyödynnettäväksi
  2. etsit jätehuoltopalveluita tai alan asiantuntijapalveluita
  3. tarjoat jätehuoltopalveluita tai alan asiantuntijapalveluita
  4. etsit hyödynnettäviä materiaaleja
  5. saattaisit tarvita kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa jätehuoltopalvelua
  6. tarjoat kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa palvelua
  7. seuraat tai valvot kunnan palvelutoimintaa (viranomainen).

Lisätietoa

Materiaalitorin neuvonta

Materiaalitorin puhelinneuvonta tiistaisin 9–11 ja torstaisin 13–15.