Siirry sisältöön

Materiaalitori lisää jätealan läpinäkyvyyttä ja tarjoaa viranomaisille hyvän työkalun, jonka avulla he voivat selvittää, solmivatko yritykset ja kunnalliset toimijat jätehuoltosopimuksia jätelain mukaisesti.

Jätelaki edellyttää, että yritys käyttää aina ensisijaisesti markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Yritys voi pyytää kunnalta jätehuoltopalvelua, niin sanottua TSV-palvelua (TSV= toissijainen vastuu) vain mikäli vastaavaa yksityistä palvelua ei ole tarjolla tai sitä tarvitaan alle 2000 euron arvosta tai tarve on äkillistä.

Kunnan jätehuoltopalvelua haluavan yrityksen on kilpailutettava jätehuoltonsa Materiaalitorilla ja osoitettava sen avulla mahdollinen yksityisen palvelutarjonnan puute. Viranomaiset voivat käyttää Materiaalitoria apunaan alan valvonnassa.

”Loppuvuonna tuhannet kuntien ja yritysten väliset TSV-sopimukset päättyvät. Materiaalitorille avautuu paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia – ja myös valvonnalle on entistä enemmän tarvetta”, johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motiva Oy:sta huomauttaa.
Materiaalitori-tietoalustan omistaa ympäristöministeriö ja sitä ylläpitää Motiva Oy.

Kaikki eivät toimi jätelain hengen mukaisesti

Vanhempi ekonomi Lasse Pöyry Kilpailu- ja kuluttajavirastosta toivoo, että erityisesti Ely-keskukset käyttäisivät Materiaalitoria nykyistä enemmän apuna valvonnassaan.

”Materiaalitorilla on kattavasti TSV-palveluihin liittyviä tilastoja. Niistä käy esimerkiksi ilmi, että jotkut kunnalliset jätehuoltolaitokset ovat solmineet – jätelain hengen vastaisesti – Materiaalitorin ulkopuolella TSV-palveluja, joiden arvo ylittää vuodessa 2000 euroa. Ely-keskukset voisivat tällaisissa tapauksissa ottaa yhteyttä jätelaitoksiin ja ohjeistaa niitä toimimaan oikein.”

Pöyryn mielestä jätelaitoksille olisi myös asetettava vastuu tilanteissa, joissa markkinapuute on todettu perusteettomasti eivätkä TSV-sopimusten edellytykset täyty.

Materiaalitoria kehitetään edelleen

Ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä arvioi, että Materiaalitori on lisännyt jätealan läpinäkyvyyttä.

Materiaalitoria kehitetään edelleen. Nykyään esimerkiksi palvelutarjonnan puutteen toteamiseksi riittää se, että tarjouspyyntöön ei tule tarjouksia tai jätteenhaltija arvioi itse, että hänen saamansa tarjoukset ovat kohtuuttomia.

Lisätietoa