Siirry sisältöön

Kiertotalous etenee digitalisaation ja yhteistyön avulla. Materiaalitori on markkina- ja kohtaamispaikka yritysten ja organisaatioiden jätteiden, sivuvirtojen ja kierrätettävien materiaalien vaihtoon. Materiaalitorin käyttäjämäärä on hyvässä kasvussa, palveluun on rekisteröitynyt jo lähes 2200 käyttäjää yli 1700 eri yrityksestä. Rekisteröityneiden yritysten kasvu oli 43 prosenttia vuonna 2022. Kasvusta iso osa tuli jätehuoltopalveluita etsivistä yrityksistä.

Materiaalitori tarjoaa kierrätysmateriaalien tuottajille ja hyödyntäjille avoimen digitaalisen alustan, jossa yritysten ja organisaatioiden jätteet, sivuvirrat, ylijäämämateriaalit ja kierrätykseen sopivat tavarat ja osat voidaan vaihtaa sujuvasti. Materiaalitorilla voi myös etsiä niihin liittyviä palveluita.

Yritysten kiertotalous vauhtiin materiaalivirtojen näkyväksi tekemisellä

Yritysten materiaalien sujuvalla vaihdannalla ja materiaalivirtojen näkyväksi tekemisellä voi olla iso merkitys yritysten tuloksen, uusien tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Materiaalitorin paikkakuntahaku auttaa yhdistämään alueellisia toimijoita.

”Uusia tuotteita ja uusia liikeideoita syntyy, kun tehdään näkyväksi mitä materiaaleja on saatavilla ja missä. Kuluerästä voi syntyä yritykselle uusia tuloja ja myös kuljetuskustannukset voivat pienentyä”, sanoo liiketoimintajohtaja Aki Finér, Motivasta.

Esimerkiksi puun tai biomassan polton tuhka on erinomainen kierrätysmateriaali, jonka hyödyntämisessä on otettu isoja harppauksia viime vuosina. Yhä suurempi osa tuhkasta ohjautuu nykyisin hyötykäyttöön kaatopaikan sijaan.

”Tuhkaa voidaan käyttää lannoitteena ja maarakentamisessa. Materiaalitori toimii tuhkan tuottajien ja hyödyntäjien kohtaamispaikkana. Palvelussa on tuhkan kelpoisuusluokittelu, jossa määritellään, mihin käyttöön tuhka soveltuu tai mihin käyttöön tuhkaa tarvitaan”, sanoo Ilkka Hippinen.

Materiaalivirrat Materiaalitorille ja uutta liiketoimintaa yrityksille

Yrityksissä syntyy materiaalivirtoja jätteistä sivuvirtoihin ja kierrätettävistä tavaroista uudelleen käytettäviin osiin. Yrityksen ylijäämämateriaaleilla on arvoa toisille yrityksille, jotka pystyvät hyödyntämään näitä materiaaleja esimerkiksi kierrätyskuituna, energiana, tuottamalla materiaalista uusia tuotteita tai uudelleenkäyttämällä niitä.

”Yritykset hyötyvät jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen sujuvasta ja kustannustehokkaasta vaihdannasta. Materiaalitori on ratkaisu tähän – maksuttoman palvelun kautta voi hakea ja tarjota materiaaleja alueellisesti. Parhaimmillaan yritys löytää Materiaalitorin kautta yhteistyökumppanin, jonka kanssa voi kehittää pitkäjänteistä, sujuvaa ja molemmille kannattavaa materiaalien kiertoon perustuvaa liiketoimintaa ”, sanoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motivasta.

Käyttökokemuksia ja parannusehdotuksia kerätään

Materiaalitorin käyttäjiltä kerättiin käyttökokemuksia palautetta syksyn aikana tehdyllä palautekyselyllä. Vastauksia palautekyselyyn saatiin noin 70 kappaletta. Ehdotuksia saatiin sekä tekniseen toteutukseen että Materiaalitorin tunnettavuuden parantamiseen. Palaute on käyty läpi ja parannusehdotuksia on alettu toteuttaa.

Materiaalitorilla otettiin syksyllä käyttöön myös käyttäjäkysely, joka lähtee sulkeutuneen tai suljetun ilmoituksen tekijälle. Kyselyn tavoitteena on paitsi kerätä käyttäjäkokemuksia, myös selvittää sitä, kuinka paljon julkaistut ilmoitukset ovat johtaneet jatkotoimiin.