Siirry sisältöön

Kiinnostus ja paine rakennusosien uudelleenkäyttöä kohtaan kasvaa. Rakennusosien uudelleenkäyttöä lisäämällä voidaan vähentää rakentamisen materiaali- ja energiatarvetta, säästää rakentamisen kustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä. Materiaalitorille kehitetään toiminnallisuuksia, joiden avulla rakennusosien tarvitsijat ja niitä tarjoavat löytävät helpommin toisensa.

”Rakennusosien uudelleenkäytön lisäämisestä hyötyvät rakennuksien purkajat, uusien rakennuksien rakennuttajat ja ympäristö, kun neitseellisiä materiaaleja tarvitaan vähemmän, myös rakentamisen hiilijalanjälki pienenee, sanoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motivasta.

Maapallon luonnonvaroista noin 50 % ja jalostamattomasta energiasta noin 40 % käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa, ja rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteestä. Rakentamisen aiheuttama maankäyttö sekä raaka-aineiden kulutus vaikuttavat merkittävästi sekä luontoon että ilmastoon. Lisätietoa: Rakentamisen kiertotalous, ympäristöministeriö(siirryt toiseen palveluun)

Materiaalitorilla rakennusosien tarjoaja ja niiden tarvitsija kohtaavat

Materiaalitori.fi on digitaalinen markkinapaikka, joka tarjoaa rakennusosien tarjoajille ja niiden tarvitsijoille kohtaamispaikan. Rakennussuunnittelija tai arkkitehti voi etsiä sopivia rakennusosia ilmoituksista, tai tehdä ilmoituksen omasta tarpeestaan. Purettavaksi ilmoitetusta rakennuksesta voidaan ilmoittaa, millaisia osia kohteesta on saatavilla, mistä ja milloin. Tarkemmissa tiedoissa voidaan kuvata osan kuntoa ja muita ominaisuuksia.

Materiaalitorin kautta esimerkiksi purkukohteen ikkunat löytävät uuden käyttäjänsä.

Etsi rakennusosia: Materiaalitorin ilmoituksia voi tutkia ja hakea ja hakua voi rajata haetun materiaalin ja sen sijainnin mukaan. Näiden hakujen perusteella käyttäjä voi tehdä hakuvahteja, jolloin sopivan materiaalin tullessa Materiaalitorille käyttäjä saa siitä tiedon sähköpostiinsa.

Hae rakennusosia: Rakennusosia voi hakea myös tekemällä itse ilmoituksia niiden tarpeesta. Tällöin purkaja tai rakennuksen haltija voi tarjota osia suoraan tarvitsijalle.

Olemme ottamassa käyttöön digitaalisen purkukartoitusten raportointityökalun. Tämän työkalun kautta voidaan purkukohteen käyttökelpoisia rakennusosia tuoda suoraan ilmoituksiksi Materiaalitorille. Samassa yhteydessä Materiaalitorin purkuosia koskevaa luokittelua päivitetään. Uudistuksen odotetaan lisäävän purkuosien tarjontaa ja siten myös niiden käyttömahdollisuuksia.

Materiaalitori on ympäristöministeriön omistama palvelu, jota valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy hallinnoi.