Siirry sisältöön

Sivuvirroista tuotetut kotimaiset kierrätyslannoitteet ovat hyvä keino säästää luonnonvaroja ja saada työtä Suomeen. Niiden avulla voidaan korvata kalliita fossiilisia lannoitteita, joiden saatavuudessakin on ongelmia.

Humuspehtoori tuottaa maanparannusaineita ja lannoitteita metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Kotimaisilla lannoitteilla voidaan korvata tuontilannoitteita, materiaalit saadaan kiertoon lähialueilla, jätekustannukset laskevat ja Suomen omavaraisuus lannoitteissa paranee. Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta tarjoamalla yrityksille ja organisaatioille materiaalien vaihtoon digitaalisen alustan.

Kierrätyslannoitteet ovat ympäristöteko

Sillä käytetäänkö ulkomailta tuotuja lannoitteita vai sivuvirroista tuotettuja kierrätyslannoitteita on iso ero ympäristön, talouden, työllisyyden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Ympäristökuormitus pienenee, kun materiaalivirroista saadaan talteen ravinteet ja neitseellisiä materiaaleja sekä kuljetuksia tarvitaan vähemmän. Materiaalien kierrätyksestä hyötyvät sekä sen tuottaja että hyödyntäjä. Uutta liiketoimintaa ja työtä syntyy Suomeen, ja teollisuusyritykset saavat hoidettua sivuvirrat ja jätteet vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi kotimaiset kierrätyslannoitteet lisäävät omavaraisuutta ja tuovat huoltovarmuuden näkökulmasta vaihtoehdon tuontilannoitteille.

Humuspehtoorin prosessi on osa kotimaista huoltovarmuutta

Humuspehtoori on kohta 40 vuotta sitten perustettu kiertotalouden edelläkävijä. Humuspehtoorin prosessi on osa kotimaista huoltovarmuutta. Yritys kierrättää kompostointikentällä suomalaisten broilerikasvattamoiden, hevostallien, jätevedenpuhdistamoiden sekä kartonki- sekä paperitehtaiden sivutuotteita.

Materiaalit päätyvät tuotteina maanparannusaineiksi, luomulannoitteiksi ja mullan raaka-aineeksi. Puuperäiset tuotteet parantavat maaperän kasvuolosuhteita, tuoden sinne orgaanista ainesta ja sitoen hiiltä. Lannoittaminen vahvistaa kasvua ja sitoo ilmakehästä hiiltä entistä tehokkaammin.

− Humuspehtoori toimii ravinteiden kierrätyksen ja hiilensidonnan keskiössä. Kierrätyslannoitteet ovat monella tapaa ympäristöteko. Materiaali hyödynnetään jätelain mukaan ensisijaisesti materiaalina, eikä polteta energiana. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan orgaanisten lannoitteiden ympäristövaikutukset ovat myös pienemmät kuin mineraalilannoitteiden, sanoo Suvi Mantsinen Humuspehtoori Oy:stä.

Humuspehtoorin kuljetukset tapahtuvat suomalaisten kuljetusyritysten toimesta ja yhteistyötä tehdään paikallisten koneyrittäjien kanssa. Tuotteet valmistetaan Pälkäneellä Aukeasuon kompostointilaitoksella.

− Uskomme vahvasti kotimaiseen maatalouteen, joten koko tuotantoprosessimme perustuu suomalaisiin raaka-aineisiin ja tekijöihin. Kehitämme uutta tuotantoprosessia, jossa valmistetaan ja pakataan valikoituja tuotteita suursäkkeihin kuluttajille. Säkit tilaamme suomalaiselta perheyritykseltä, ja ne ovat luonnollisesti kierrätysmuovia. Panostamme suuresti kotimaisuuteen kaikessa toiminnassamme, sanoo Suvi Mantsinen, Humuspehtoorista.

Humuspehtoorin toiminta laajenee

Pälkäneen kompostointikentän oheen suunnitellaan laajennusta ja Janakkalaan on suunnitteilla Piilonsuon kiertotalouspuisto.

Kuva. Pälkäneen Aukeasuon kompostointikentällä kompostoidaan vuosittain noin 30 000 tonnia erilaisia orgaanisia materiaaleja.

− Vastaanotamme kantoja ja risuja sekä maanrakennuskelpoista betonimursketta ja tuhkaa. Etsimme toimittajia lähialueilta materiaalitori.fi -sivustolla. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että Pälkäneellä voisi toimia biokaasulaitos, joka tuottaa myös kotimaista energiaa, toteaa Matsinen.

Janakkalaan valmisteilla olevaan Piilonsuon kiertotalouspuistoon on lupaprosessi etenemässä ja se valmistunee syksyllä. Alue on merkitty Maakuntakaavaan EKO-merkinnällä, joka mahdollistaa jätteiden kierrätyksen ja loppusijoituksen. Sijainti eteläisessä Suomessa on otollinen. E12 tien läheisyydessä, Riihimäen pohjoispuolella sijaitseva 120 hehtaarin alue antaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan!

− Tulemme vuoden 2022 aikana etsimään yhteistyökumppaneita, jotka haluaisivat olla osa Piilonsuon kiertotalouspuiston toimintaa, sanoo Mantsinen.

Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta

Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kiertotaloutta tarjoamalla alan toimijoille maksuttoman kohtaamispaikan, jossa materiaalien tarjoajat ja hyödyntäjät voivat löytää toisensa.

Materiaalitorilla on tällä hetkellä yli 1 600 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja yli 1 300 yritystä hyödyntää sitä. Ilmoituksia jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien tarjonnasta ja hausta tarvitaan lisää. Yritysten kannattaa ilmoittaa kaikista materiaalivirroista, sillä niille saattaa löytyä yllättävää käyttöä.

− Sivuvirroilla ja jätteillä on enemmän arvoa kuin osaamme ymmärtää. Uusia käyttökohteita ja uutta liiketoimintaa syntyy materiaalivirroista koko ajan. Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta tarjoamalla digitaalisen alustan materiaaleille, ja se edesauttaa materiaalien tuottajia ja hyödyntäjiä kohtaamaan aluetasolla, sanoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motivasta.

www.materiaalitori.fi
www.humuspehtoori.fi

Lisätietoa: