Siirry sisältöön

Lainsäädäntö edellyttää, että tiettyjen jätteiden kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan tiedot on ilmoitettava SIIRTO-rekisteriin.

Tämä velvoite koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka tuottavat, kuljettavat tai vastaanottavat jätettä.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (Syke) ovat julkaisseet toukokuussa Ymparisto.fi-sivustolla uuden verkkosivukokonaisuuden jätteen siirtoasiakirjoja laativien tueksi. Löydät sivuston osoitteesta www.ymparisto.fi/siirtoasiakirja(siirryt toiseen palveluun).

Sivustolta löydät kätevästi perustiedot siirtoasiakirjan käytöstä sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit hyödyntää sivustoa omiin tarpeisiisi tai käyttää sitä apuna yrityksesi työntekijöiden perehdyttämisessä ja kouluttamisessa.

Sivustolta löytyy myös tulostettava infoarkki, jota voi jakaa asiakkaille tai kiinnittää ilmoitustauluille. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Miksi siirtoasiakirja on tärkeä?

Siirtoasiakirjan tarkoituksena on varmistaa, että tietyt jätteet käsitellään Suomessa asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä suojelee sekä ympäristöä että ihmisten terveyttä.

Siirtoasiakirjassa kootaan tiedot siirrettävän jätteen tyypistä, sen alkuperästä, tuottajasta, kuljettajasta ja siitä, että jäte on päätynyt asianmukaiseen käsittelyyn.

Siirtoasiakirja vaaditaan aina seuraavien jätteiden kuljetuksessa:

  • Rakennus- ja purkujäte (pl. pilaantumattomat maa-ainekset)
  • Vaarallinen jäte
  • Saostus- ja umpisäiliöliete (entinen sako- ja umpikaivoliete)
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • Pilaantunut maa-aines
  • POP-jäte (Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet)

Lisätietoja:

Siirtoasiakirja – ilmoita tiedot SIIRTO-rekisteriin(siirryt toiseen palveluun) (ymparisto.fi)