Siirry sisältöön

Vuoden 2022 lopulla tuhannet yritysten ja kuntien väliset jätehuoltosopimukset päättyvät. Ensisijaisesti tulee aina hakea markkinaehtoista palvelua ja kilpailutus kannattaa hoitaa Materiaalitorilla. Johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motiva Oy:sta muistuttaa, että myös jätelaki edellyttää, että yritykset käyttävät aina ensisijaisesti markkinaehtoista jätehuoltopalvelua.

Ilkka Hippinen sanoo, että Materiaalitorilla jätteenhaltija voi kilpailuttaa helposti jätehuoltonsa ja etsiä palvelun markkinaehtoisten toimijoiden joukosta.

Materiaalitori on kohtaamispaikka, jossa yritykset voivat etsiä sopivaa palveluntarjoajaa jätteensä käsittelijäksi ja jätehuoltoyritykset löytävät uusia asiakkaita. Kiertotaloutta edistävälle Materiaalitorille tulee loppuvuonna paljon uusia käyttäjiä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Jätehuollon palveluiden kilpailutus ensin Materiaalitorilla

Jätelain mukaan kuntien ja kunnallisten jätehuoltolaitoksien päätehtävänä on huolehtia asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta.

Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti (TSV=toissijainen vastuu) muulle jätteelle, mikäli jätteen haltija pyytää tätä yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Edellytyksenä on myös, että jäte on määrältään ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan käsitellä kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

”Jätelaki edellyttää, että ennen kuin TSV-palvelua voidaan pyytää kunnalta, vastaavaa yrityksen tarjoamaa palvelua on etsittävä Materiaalitorilta. Palvelutarjonnan puute on osoitettava läpinäkyvästi”, Hippinen korostaa.

Mikäli yritys tarvitsee kuitenkin kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua alle 2 000 euron arvosta vuodessa tai kyse on äkillisestä tarpeesta, sen ei tarvitse osoittaa palvelutarjonnan puutetta Materiaalitorin kautta.

Hyvä työkalu viranomaisille alan valvontaan

Materiaalitori lisää jätealan näkyvyyttä. Se tarjoaa myös viranomaisille hyvän työkalun, jonka avulla ne voivat selvittää, toimivatko kunnalliset jätehuoltolaitokset tai yritykset jätehuoltopalvelujen hankinnassa jätelain mukaisesti.

Vanhempi ekonomisti Lasse Pöyry Kilpailu- ja kuluttajavirastosta toivoo, että erityisesti ELY-keskukset käyttäisivät Materiaalitoria nykyistä enemmän apuna valvonnassaan.

”Materiaalitorilla on kattavasti TSV-palveluihin liittyviä tilastoja. Niistä käy esimerkiksi ilmi, että jotkut kunnalliset jätehuoltolaitokset ovat sopineet jätelain vastaisesti TSV-palveluista, joiden arvo ylittää vuodessa 2 000 euroa, selvittämättä markkinaehtoisen palvelun saatavuutta Materiaalitorissa. ELY-keskukset voisivat tällaisissa tapauksissa ottaa yhteyttä jätelaitoksiin ja ohjeistaa niitä toimimaan oikein.”

Pöyryn mielestä jätelaitoksille olisi myös asetettava vastuu hylätä TSV-pyyntö tilanteissa, joissa markkinapuute on todettu perusteettomasti eivätkä TSV-sopimusten edellytykset täyty.

Pieni hintaero ei ole merkki markkinapuutteesta

Materiaalitori luotiin välineeksi, jonka avulla TSV-palvelun perustana oleva yksityisen palvelutarjonnan puute voitaisiin todeta aikaisempaa luotettavammin. Materiaalitori otettiin käyttöön vuonna 2019 ja TSV-sopimusten kohdalla sen käyttövelvollisuus alkoi vuoden 2020 alussa.

Ennen Materiaalitoria ja uutta jätelakia, kunnallisilla jätelaitoksilla oli niin sanottu selvilläolovelvollisuus alueensa yksityisestä palvelutarjonnasta ja sen puutteesta. Ne tekivät tällöin TSV-sopimuksia oman arvionsa perusteella.

Pöyry pohtii, että Materiaalitori on askel oikeaan suuntaan, mutta markkinapuutteen toteaminen vaatii vielä täsmennystä. Tällä hetkellä jätteenhaltijat saavat itse määritellä saamiensa tarjousten kohtuuttomuuden.

”Palvelutarjonnan puutteeksi katsotaan nykyään esimerkiksi se, että jätteenhaltija ei saa tarjouksia tai ne ovat hinnaltaan tai muilta osin kohtuuttomia, esimerkiksi jätteen käsittelypaikka liian hankalien matkojen päässä. Jätelain valmisteluvaiheessa kuitenkin korostettiin, että esimerkiksi pieni hintaero jätelaitoksen tarjoamaan hintaeroon verrattuna ei ole merkki markkinapuutteesta.”

Lasse Pöyry miettii, että kunnalliset jätehuoltolaitokset näkevät usein itsensä alueensa jätehuollon keskeisinä asiantuntijoina. Ne korostavat vastuutaan järjestää kattavaa ja hyvää palvelua; lain määrittelemissä puitteissa myös yrityksille.

”Yritystä, joka hakee jätteilleen käsittelijää, kiinnostaa palvelun hinta ja ehkä ennen kaikkea vaivattomuus. Sillä saattaa olla tämän takia houkutus käyttää samaa kunnallista palveluntarjoajaa, jota sen on käyttänyt ennenkin.”

Tarjousten arvioinnin ohjeistusta täsmennetään

Ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä korostaa, että Materiaalitorista on kertynyt myös hyviä kokemuksia. ”Materiaalitori on onnistunut ennen kaikkea tavoitteessaan luoda kunnan TSV-palveluun entistä enemmän läpinäkyvyyttä.”

Levinen kuitenkin tunnistaa Pöyryn esittämän kritiikin siitä, että nykykäytännön mukaan tarjouksen saajat voivat itse arvioida tarjotun palvelun laadun ja hinnan kohtuullisuuden ja kohtuuttomuuden. ”Tämä ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkoituksenamme onkin vielä tämän syksyn aikana pohtia kohtuullisuuden arvioinnin kriteerejä ja ohjeistuksen täsmentämistä yhteistyössä eri viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa.

Myös Levinen vinkkaa, että Materiaalitori tarjoaa ELY-keskusten ja kuntien valvoville viranomaisille hyvän työkalun alan valvontaan.

Materiaalitori edistää kiertotaloutta

Riitta Levinen korostaa, että Materiaalitorilla kannattaa käydä muulloinkin kuin silloin, kun laki siihen velvoittaa. ”Materiaalitorilla syntyy uusia asiakkuuksia. Erilaiset yritykset voivat kertoa siellä omasta osaamisestaan ja luoda kontakteja; kiertotaloudessa toisen jäte on toiselle arvokas raaka-aine. Aito kilpailu ja avoimuus ovat omiaan lisäämään innovaatioita ja viemään koko alaa eteenpäin.”

KKV:n Lasse Pöyry on samaa mieltä: ”Materiaalitori tekee näkyväksi mitä jätettä tai materiaalia on tarjolla ja lisää sen hyödyntämismahdollisuuksia”, hän toteaa.

Materiaalitori tarjoaa yrityksille paljon mahdollisuuksia

Sekä L&T Ympäristöpalvelut Oy että Veikko Lehti Oy ovat löytäneet Materiaalitorilta uusia asiakkaita.

L&T Ympäristöpalvelut Oy: Materiaalitori tarjoaa yrityksille paljon mahdollisuuksia

Myyntipäällikkö Erkki Hilden L&T Ympäristöpalvelut Oy:n Uudenmaan aluemyynnistä kertoo käyvänsä Materiaalitorilla viikoittain. ”Materiaalitori on vaihtoehtoinen kohtaamispaikka, jossa kiertotalouden palveluja tarvitsevat asiakkaat ja alan yritykset kohtaavat. Se on meille yksi väylä tavoittaa uusia asiakkaita.”

Hilden kertoo, että Uudellamaalla L&T Ympäristöpalvelut on löytänyt Materiaalitorin avulla asiakkaita laidasta laitaan. Mukana on myös esimerkiksi yrityksiä, jotka hakevat käsittelijää tavanomaiselle sekajätteelleen. ”Usein Materiaalitorin kautta tullut tarjouspyyntö on vain alkusysäys. Yritys saattaa esimerkiksi hakea kuljetusta sekajätteelleen, mutta me autammekin heitä sitten miettimään koko asiaa uudella tavalla; pienentämään sekajätteen määrää ja ohjaamaan arvokkaat materiaalit kiertoon.”

Hilden arvioi, että kaikki jätteenhaltijat eivät ole Materiaalitoria Uudellamaalla vielä löytäneet, sillä sen käyttö voisi olla nykyistä aktiivisempaa.

Veikko Lehti Oy: Materiaalitorin avulla hyvä kuva tarjolla olevista palveluista

Myyntipäällikkö Niina Silakoski Veikko Lehti Oy:sta kertoo, että hän käy tutkimassa säännöllisesti Materiaalitorille jätettyjä tarjouspyyntöjä ja käyttää tietoalustaa asiakkaiden etsimiseen ja hankkimiseen.

Veikko Lehti Oy on noin satavuotias Porista lähtöisin oleva perheyritys, joka toimii nykyään laajalti Etelä-Suomessa. Se tarjoaa kaikkia jätehuollon palveluja omalla kalustolla.

”Materiaalitorilta on löytynyt monenlaisia asiakkuuksia. Parhaiten olemme saaneet sen kautta asiakkaiksi yrityksiä, joilla on tarjolla purkujätettä rakennus- tai kunnostustyömailta. Näillä yrityksillä on aito tarve löytää läheltä edullisia tarjouksia.”
Silakoski huomauttaa, että Materiaalitorilla on toki myös tarjouspyyntöjä, joista huomaa, että ne on jätetty sinne lähinnä lain vaatimuksesta ja jätteenhaltijan tosiasiallisena tavoitteena on hyödyntää kunnallista jätepalvelua.

Hänen mielestään nykyäänkin, vaikka jatkokehitystä tarvitaan, Materiaalitori tarjoaa paljon mahdollisuuksia sekä jätteenhaltijoille että markkinaehtoisille jätealan toimijoille. ”Esimerkiksi jätteenhaltijalle, jolle ala ei ole kovin tuttu, Materiaalitori antaa nopeasti hyvän kuvan käytössä olevista palveluista. Hän saa sieltä vinon pinon tarjouksia ja tutustuu niiden ansiosta toiminnanharjoittajiin, joista ei ole ehkä ennen kuullutkaan. Hän voi löytää myös aivan uudenlaisia ratkaisuja ja tapoja tehdä asiat toisella tapaa ja tehokkaammin.”

Materiaalitori on avoin vaihdantapaikka yrityksille ja organisaatioille

Materiaalitorilla tarjotaan ja haetaan erilaisia yrityksissä syntyviä jätteitä ja sivuvirtoja sekä ylijäämämateriaaleja, kuten puuta kartonkia, lasia, betonia, tuhkaa, elintarvikevirtoja, tekstiilejä ja biojätettä. Toistaiseksi eniten on ollut tarjolla teollisuuden sivuvirtoja ja rakennus- ja purkumateriaaleja ja -osia sekä betonia ja erilaisia maa-aineksia. Tuhkan vastuullista käyttöä edistää syksyllä 2021 käyttöön otettu tuhkan kelpoisuusluokittelu, joka helpottaa tuhkan kierrättämistä. Materiaalitorilla tarjotaan materiaalien kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvien palveluiden lisäksi myös asiantuntija- ja analyysipalveluja.